مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تأمین آتیه درخشان نوین برگزار گردید

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای بررسی و تصویب عملکرد شرکت تأمین آتیه درخشان نوین در سال مالی منتهی به 30 اسفند 1395 با حضور مدیر سرمایه‌گذاری و امور شرکتهای بانک اقتصاد نوین و حسابرس و بازرس قانونی شرکت و مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره و تعدادی از همکاران از واحدها، شرکت‌ها و امور شعب بانک، برگزار و گزارش عملکرد و صورت‌های مالی این شرکت پس از قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانونی به تصویب رسید.

در این مراسم آقای احمدرضا سبزواری مدیر عامل شرکت تأمین آتیه درخشان نوین به ارائه گزارش جامعی از فعالیت‌های شرکت در سال گذشته پرداخت و نتایج این فعالیت را سودآوری شرکت به نحو مطلوب توصیف و عنوان نمود که با پیشنهاد هیأت مدیره به مجمع محترم و تصویب آن، 120 میلیارد ریال سود شرکت تقسیم و از این محل به ازاء هر سهم نیز 200 ریال توزیع و مابقی به افزایش سرمایه انتقال خواهد یافت.

سایر اخبار این شرکت را نیز مطالعه نمایید