صورت جلسه مجمع عمومی فوق اعاده صاحبان سهام منتشر گردید


 صورت جلسه مجمع عمومی فوق اعاده صاحبان سهام شرکت تامین آتیه درخشان نوین  ( سهامی خاص)  صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/5/30

اطلاعیه تکمیلی در خصوص موارد قابل اصلاح در اساسنامه شرکت

اطلاعیه تکمیلی در خصوص موارد قابل اصلاح  در اساسنامه شرکت در مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/5/30

اطلاعیه نحوه برگزاری مجمع عمومی فوق العاده شرکت تامین آتیه درخشان نوین (سهامی خاص) موزخ :1399/5/30

اطلاعیه نحوه برگزاری مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت تامین آتیه درخشان نوین (سهامی خاص) 
موزخ :1399/5/30


اطلاعیه در خصوص پرداخت مطالبات سهامداران منفک شده

اطلاعیه در خصوص پرداخت مطالبات سهامداران منفک شده


به استحضار کلیه سهامداران محترم گروه مالی اقتصاد نوین می رساند :
در صورت اعلام قطع همکاری توسط مجموعه متبوع هر سهامدار ، ایشان بر اساس نرخ NAV تاریخ اعلام قطع همکاری از سهامداری این شرکت منفک و کلیه مطالبات اعم از مبالغ ناشی از فروش سهام ، آورده های نقدی و سود سهام ( در صورت وجود ) ، به حساب بستانکاری سهامدار مذکور .........

 آگهی دعوت به مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده منتهی با اسفند ماه 1397

 

آگهی دعوت به مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده

شرکت تامین آتیه درخشان نوین ( سهامی خاص )

به شماره ثبت 464660

به شناسه ملی 14004600493


 

 

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می گردد تا در مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده شرکت که رأس ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 1398/03/12در محل تهران، خیابان ولیعصر، خیابان اسفندیار، شماره 24، طبقه دهم برگزار می­گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه:
1-استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس وبازرس قانونی برایسال مالی منتهی به 1397/12/29
2-تصویب صورتهایمالی منتهی به 1397/12/29
3-انتخاب بازرس قانونی اصلی وعلی­البدل برایسال مالی منتهی به 1398/12/29 و تعیین حق الزحمه ایشان
4-تصمیم­گیری در خصوص تقسیم سود
5-انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی­های شرکت
6-تعیین پاداش و حق حضور اعضای هیأت مدیره
7-تصویب معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت
8-سایر موارد
 
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:
- افزایش سرمایه
                                                                                  هیأت مدیره شرکت


 

 

 

 

 


 

اطلاع رسانی گزارش سالیانه هیات مدیره به مجمع عمومی و صورت های مالی منتهی به سال 1396 در پرتال سهامداران


 
با استحضار کلیه سهامداران گرامی می رساند گزارش سالیانه هیات مدیره به مجمع عمومیعادی سالیانهو صورتهای مالی منتهی به 29 اسفندماه سال 1396 شرکت تامین آتیه درخشان نوین در پرتال بروزرسانی گردید.    

آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 29 اسفندماه 1396

  

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می گردد تا در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که در ساعت 10 صبح روزشنبه مورخ 30/04/1397 در محل تهران خیابان ولیعصر خیابان اسفندیار شماره 24 طبقه دهم برگزار می گردد حضور بهم رسانند.