05/2 1397

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تامین آتیه درخشان نوین ( سهامی خاص )  برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تامین آتیه درخشان نوین ( سهامی خاص ) باحضور اکثریت سهامداران و یا نمایندگان ایشان و نماینده حسابرس مستقل وبازرس قانونی شرکت در تاریخ 1397/04/30 برگزار وپیشنهاد هیات مدیره مبنی بر تقسیم سود بین سهامداران به مبلغ 672 میلیارد ریال ( به ازای هر سهم 1.600 ریال ) از محل سود قابل تخصیص مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد برای افزایش سرمایه مورد استفاده قرار گیرد.  اخبار کامل مجمع در پرتال سهامداران قابل مشاهده می باشد .