12/25 1395

 

قابل توجه کلیه سهامداران محترم 
همانطور که استحضار دارید مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تامین آتیه درخشان نوین در تاریخ 1396/03/21 برگزار و ضمن تصویب صورتهای مالی شرکت ، تقسیم 120 میلیارد ریال سود مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد 20 درصد مبلغ سود به صورت نقدی پرداخت و 80 درصد باقی مانده در افزایش سرمایه اخیر شرکت مورد استفاده قرار گیرد . بر این اساس به آگاهی سهامداران محترم می رساند در تاریخ 1396/07/17 پرداخت سهم نقدی سود سهام به ازای هر سهم 200 ریال انجام گردیده است . بی تردید این توفیق حاصل نمی‌شد مگر با اعتماد و همراهی شما سهامداران گرانقدر که با حضور موثر خود، ما را در مسیر موفقیت حامی بوده‌اید .
مدیر عامل شرکت تأمین آتیه درخشان نوین