11/23 1395

 در این جلسه با اشاره به تأسیس شرکت تأمین آتیه درخشان نوین و نقش آقای دکتر سبزواری در ایجاد و راه‌اندازی این شرکت و موفقیت‌های چشم‌گیر آن طی مدت 2 سال و 7 ماه از تأسیس آن از خدمات ارزشمند ایشان طی تصدی مدیریت عامل شرکت قدردانی و سپاسگزاری گردید.

همچنین جناب آقای غلام‌پور بعنوان مدیر عامل جدید شرکت معرفی و برای ایشان در این مسئولیت آرزوی موفقیت گردید.