آشنایی با سهامداری

شرکت تأمین آتیه درخشان نوین در جهت تأمین رفاه بیشتر و همینطور سرمایه گذاری برای آتیه کارکنان گروه بانک اقتصاد نوین تأسیس شده است.

هر عضو گروه بانک اقتصاد نوین از بدو ورود به بانک یا شرکت‌های متعلق به گروه بانک به عنوان یکی از سهامداران این شرکت شناخته می‌شود و برای عضویت ملزم به دریافت معرفی‌نامه از بانک یا شرکت‌های زیرگروه می‌باشد که به همراه تکمیل فرم شماره 2، اقرارنامه، وکالت نامه، کپی برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی و نمونه امضاء تأیید شده توسط یکی از شعب بانک اقتصاد نوین به این شرکت ارسال و جهت ثبت سهامداری ایشان اقدام می‌شود.

در ابتدا برای خرید سهام، بانک یا شرکت‌های زیرگروه، مبلغی معادل یک ماه از پایه حقوق متقاضی بصورت وام قرض‌الحسنه برای متقاضی در نظر گرفته می‌شود و توسط بانک و یا شرکت زیرگروه به شرکت تأمین آتیه درخشان نوین پرداخت می‌کند

مبلغ پرداخت شده به عنوان سرمایه اولیه هر سهامدار در نظر گرفته می‌شود که بر اساس نرخ NAV آن فصل که تعیین شده تبدیل به سهام می‌شود و در حساب سهامدار اعمال می‌شود.

بعد از ورود به جمع سهامداران شرکت تأمین آتیه درخشان نوین، بانک و یا شرکت زیرگروه موظف است هر ماه معادل ده درصد ( 10% ) از حقوق پایه هر سهامدار را به این شرکت واریز نماید که چهار درصد ( 4% ) آن از حقوق خود سهامدار کسر می‌گردد و شش درصد ( 6% ) از طرف بانک یا شرکت زیرگروه پرداخت می‌شود.

مجموع واریزهای ماهانه در مانده مطالبات هر سهامدار ذخیره می‌گردد و در زمان افزایش سرمایه که هر سال یکبار انجام می‌شود این مانده مطالبات به سهام تبدیل می‌شود و این روال طبق برنامه پیش‌بینی شده در هیأت مدیره شرکت و به منظور تقویت بنیان اقتصادی تا گذشت پنج سال از تأسیس شرکت ادامه خواهد یافت.

نرخ NAV ( ارزش هر واحد سهم در دوره مربوطه ) هر سه ماه ( 3 ماه ) یکبار توسط کارگروه مربوطه که متشکل از نماینده شرکت مدیریت سرمایه، نماینده شرکت تأمین آتیه درخشان نوین و نماینده بانک اقتصاد نوین است و با توجه به عملکرد و میزان سرمایه گذاری‌ها، دارایی‌ها و سود حاصل شده از سرمایه گذاری‌های شرکت تعیین می‌گردد.
ارزش سهام هر سهامدار در صورت ورود و خروج ایشان با توجه به این نرخ محاسبه و واگذار می‌شود.
قابل توجه سهامداران

امکان خرید و فروش سهام بین سهامداران عزیز وجود ندارد

نرخ NAV به معنی ارزش خالص دارایی ها و مخفف عبارت Net Asset Value می‌باشد.
هر سهامدار در صورت خارج شدن از گروه بانک اقتصاد نوین طبق آیین‌نامه سهامداری ( با ورود به پورتال سهامداران و از طریق قسمت مربوط به اخبار و اطلاعیه ها می‌توانید آیین نامه را مشاهده و یا در صورت نیاز آن را ذخیره نمایید ) از جمع سهام‌داران شرکت خارج می‌شوند که طی یک معرفی‌نامه جهت تسویه سهام خود به این شرکت معرفی می‌شوند

سهامدار با تکمیل فرم شماره 1 به همراه اقرارنامه و امضاء کردن دفتر سهام به امور مالی این شرکت معرفی می‌شوند. امور مالی تعداد سهام سهامدار را با با توجه به آخرین نرخ NAV در زمان آخرین پرداختی ایشان محاسبه و ارزش ریالی آن به بانک یا شرکت زیر گروه پرداخت می‌گردد.

 

دانستنی های مفید

در رابطه با پورتال سهامداران

1تعداد سهام
تعداد سهام مربوط به سهامدار به تاریخ آخرین افزایش سرمایه
2کل سود دریافتی
سرمایه اولیه سهامدار ( که از طرف بانک یا شرکت زیرگروه پرداخت شده است که همان یک ماه حقوق پایه است که بصورت وام قرض الحسنه به سهامدار داده می‌شود )
3مانده مطالبات
مجموع پرداختی های سهامدار بعد از آخرین افزایش سرمایه ( مجموع 4% پرداختی خود سهامدار + 6% پاداش از طرف بانک یا شرکت زیرگروه
نکته : مقدار مانده مطالبات بعد از هر افزایش سرمایه به سهام تبدیل و ارزش ریالی آن صفر می‌شود.
4کل سهم
تعداد کل سهام ثبت شده شرکت تأمین آتیه درخشان نوین در شرکت ثبت شرکتها
5سهم شما
تعداد سهام سهامدار تا آخرین تاریخ افزایش سرمایه
6درصد سهم شما
درصد سهم شما از کل سهام ثبت شده شرکت
7ارزش سهام شما در تاریخ
این ارزش سهام بر مبنای آخرین نرخ NAV محاسبه و نمایش داده می‌شود.
8روند قیمت
این نمودار، روند تغییرات نرخ NAV را در بازه های زمانی مختلف نشان می‌دهد.