پرداخت سهم نقدی سود سهام به ازای هر سهم ۲۰۰ ریال انجام شد


قابل توجه کلیه سهامداران محترم

همانطور که استحضار دارید مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تامین آتیه درخشان نوین در تاریخ 21/03/1396 برگزار و ضمن تصویب صورتهای مالی شرکت ، تقسیم 120 میلیارد ریال سود مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد 20 درصد مبلغ سود به صورت نقدی پرداخت و 80 درصد باقی مانده در افزایش سرمایه اخیر شرکت مورد استفاده قرار گیرد . بر این اساس به آگاهی سهامداران محترم می رساند در تاریخ 17/07/1396 پرداخت سهم نقدی سود سهام به ازای هر سهم 200 ریال انجام گردیده است .
بی تردید این توفیق حاصل نمی‌شد مگر با اعتماد و همراهی شما سهامداران گرانقدر که با حضور موثر خود، ما را در مسیر موفقیت حامی بوده‌اید .
مدیر عامل شرکت تأمین آتیه درخشان نوین

سایر اخبار این شرکت را نیز مطالعه نمایید